Dobór parametrów silnika indukcyjnego dużej mocy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dobór parametrów silnika indukcyjnego dużej mocy

Abstrakt

W artykule przedstawiono trzy typy statycznych modeli matematycznych silników klatkowych oraz metodę estymacji parametrów, przy wykorzystaniu algorytmów genetycznych. Korzystając z kryteriów: suma kwadratów, suma wartości bez-względnych oraz całkowego, oceniono przydatność badanych modeli. Opracowane modele matematyczne zostały wykorzystane przy doborze algorytmów sterownia sterów strumieniowych. Po-kazano metodykę doboru parametrów i modele silnika umożliwia-jące badanie ich wpływu na system energetyczny statku. In the paper three types of mathematical models of static squirrel cage motors and the method of estimating parameters using genetic algorithms are presented. Criteria: the sum of the squares, the sum of absolute values and integral of optimization problem are used. In selection control of algorithm a bow thruster identified mathematical models are applied. The parameters and methodology for the selection of motor models were considered for the study of their impact on the energy system of the ship are showed.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Pomiary Automatyka Robotyka strony 0 - 369,
ISSN: 1427-9126
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Kopczyński A., Arendt R.: Dobór parametrów silnika indukcyjnego dużej mocy// Pomiary Automatyka Robotyka. -., nr. nr 2 (2012), s.0-369
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 61 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi