Dobór rodzaju funkcjonalnego PG asfaltów według metody Superpave w zależności od stref klimatycznych w Polsce. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dobór rodzaju funkcjonalnego PG asfaltów według metody Superpave w zależności od stref klimatycznych w Polsce.

Abstrakt

Obecnie w Polsce, podobnie jak i w pozostałych krajach Unii Europejskiej, asfalty drogowe są badane i klasyfikowane głównie w oparciu o wynik oznaczenia penetracji w temperaturze 25ºC niezależnie od warunków klimatycznych, w jakich potem mają one pracować w nawierzchni drogowej. Pod koniec ubiegłego wieku w ramach amerykańskiego programu SHRP opracowano i wdrożono nowy system klasyfikacji asfaltów. Ideą wprowadzenia nowego systemu była potrzeba lepszego dostosowania metod badań oraz wymagań dla asfaltów drogowych do rzeczywistych warunków, w jakich pracują te asfalty w nawierzchniach drogowych.

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 21 razy

Licencja

Copyright (Author, Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych)

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Nawierzchnie Asfaltowe strony 4 - 10,
ISSN: 1734-1434
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Pszczoła M., Ryś D., Jaskuła P.: Dobór rodzaju funkcjonalnego PG asfaltów według metody Superpave w zależności od stref klimatycznych w Polsce.// Nawierzchnie Asfaltowe. -., nr. 2/(50) (2017), s.4-10
Bibliografia: test
 1. Brak, PmB 65/105-60 (PG 64-28) otwiera się w nowej karcie
 2. Brak, PmB 65/105-60 (PG 64-28) otwiera się w nowej karcie
 3. tablica 2. zestawienie wymaganych i dostępnych asfaltów według rodzaju funkcjonalnego pg dla warstwy ścieralnej oraz dostępnych na polskim rynku, według danych jednego z producentów na rok 2016 [26] Spis literatury: otwiera się w nowej karcie
 4. Asphalt Binder and Mix Specification Update Reference Guide. Iowa Department of Transportation, Asphalt Paving Association of Iowa, 2016. otwiera się w nowej karcie
 5. Santucci L., Performance Graded (PG) Polymer Modified Asphalts in California. University of California Berkeley, 2006.
 6. Guideline for the Design and Use of Asphalt Pavements for Colorado Roadways. Colorado Asphalt Pavement Association, January 2006. otwiera się w nowej karcie
 7. Pavement Technology Advisory -Performance Graded Binder Materials for Hot Mix Asphalt -PTA-D4, Design, Construction and Materials. Illinois Department of Transportation (Eff. 02/2005) Bureau of Materials and Physical Research, 2005. otwiera się w nowej karcie
 8. Local Agency Programs Hot Mix Asphalt (HMA) Selection Guidelines. Michigan Asphalt Pavement Association, 2009. otwiera się w nowej karcie
 9. Comprehensive Guide to PG Asphalt Binder Selection in Minnesota. Minnesota Asphalt Pavement Association, 2008. otwiera się w nowej karcie
 10. Characterisation of Nevada's Binders and Low Temperature Properties of Mixtures Using SHRP Tests. Part II Characterization of Nevada's Binders Using SuperPave Technology. NDOT Research Report, Report No RDT99-002, 1999. otwiera się w nowej karcie
 11. Evaluation of Plus Grades of Performance Graded (PG) Asphalt Binder. Research Bureau, New Mexico Department of Transportation, Report NM14-MSC-01-008, 2014. otwiera się w nowej karcie
 12. Leahy R. B., Cramer S. B., Superpave Binder Implementation Final Report SPR 353. Oregon State University, January 1999. otwiera się w nowej karcie
 13. Prowell B. D., Selection and Evaluation of Performance-Graded Asphalt Binders for Virginia, Final Report. Virginia Transportation Research Council, Virginia Department of Transportation and the University of Virginia, June 1999.
 14. Leahy R. B., Briggs R. N., Superpave - Washington DOT's Assessment and Status, Report No. WA-RD 486.1. Washington Department of Transportation, December 1999. otwiera się w nowej karcie
 15. Guide for Specifying Asphalt Pavements for Local Governments (Using INDOT Standard Specifications Section 402). Asphalt Pavement Association of Indiana, 2009. otwiera się w nowej karcie
 16. Nam K., Bahia H. U., Development of Guidelines for PG Binder Selection for Wisconsin, WisDOT Highway Research Study 0092-01-01. University of Wisconsin -Madison, Wisconsin Department of Transportation, December 2004.
 17. Floyd J., Golden K., McMurry R., Standard Specifications Construction of Transportation Systems. Georgia Department of Transportation, April 2013.
 18. Mills B. N., Tighe S. L., Andrey J., Smith J. T., Huen K., Climate Change Implications for Flexible Pavement Design and Performance in Southern Canada. "Journal of Transportation Engineering", ASCE, October 2009. otwiera się w nowej karcie
 19. Waseem Mirza M., Abbas Zahid, Ali Rizvi M., Temperature Zoning of Pakistan for Asphalt Mix Design. Pak. J., Engg. & Appl. Sci. Vol. 8, Jan. 2011 (p. 49-60).
 20. Mampearachchi W. K., Mihirani G. S., Binduhewa B. W. P., Lalithya G. D. D., Review of Asphalt Binder Grading Systems for Hot Mix Asphalt Pavements in Sri Lanka. University of Moratuwa, 2012. otwiera się w nowej karcie
 21. Superpave Performance Graded Asphalt Binder Specification and Testing. Asphalt Institute, Superpave Series No. 1 (SP-1), 1995. otwiera się w nowej karcie
 22. Jaskuła P., Pszczoła M., Judycki J., Ryś D., Dołżycki B., Jaczewski M., Asfalty drogowe i modyfikowane w polskich warunkach klimatycznych. Zadanie 1: ocena warunków klimatycznych Polski w aspekcie doboru rodzaju funkcjonalnego asfaltu do warstw nawierzchni drogowych. Raport badawczy z Zadania 1, grantu RID nr: OT1-1B/PW-PG-IBDiM. Politechnika Gdańska, grudzień 2016.
 23. AASHTO M 320-10: Standard Specification for Performance Graded Asphalt Binder. otwiera się w nowej karcie
 24. Sybilski D., Mirski K., Dobór asfaltu do nawierzchni w polskich warunkach klimatycznych z uwzględnieniem procedur SHRP/Superpave. Referaty VI Międzynarodowa Konferencja "Trwałe i Bezpieczne Nawierzchnie Drogowe". Kielce, 9-10 maja 2000. otwiera się w nowej karcie
 25. Sybilski D., Zastosowanie metod SHRP do oceny nawierzchni dróg w Polsce. Zeszyt 50: "Studia i materiały". Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 2000. ISSN 0239-8575.
 26. Solaimanian M., Bolzan P., Analysis of the Integrated Model of Climatic Effects on Pavements. Report No. SHRP-A-637, Strategic Highway Research Program. National Research Council, Washington, D.C., 1993. otwiera się w nowej karcie
 27. Solaimanian M., Development of SHRP Asphalt Research Program Climatic Databases. Report SHRP-A-685, Strategic Highway Research Program. National Research Council, Washington, D.C., 1994. otwiera się w nowej karcie
 28. GDDKiA, Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.
 29. Orlen Asfalt, Poradnik Asfaltowy 2016. otwiera się w nowej karcie
 30. Pszczoła M., Ryś D., Jaskuła P., Strefy klimatyczne w Polsce w zależności od wyznaczonych wartości rodzaju funkcjonalnego PG asfaltów według metody Superpave. "Roads and Bridges -Drogi i Mosty". Artykuł przekazany do publikacji.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 37 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi