Dobór rodzaju funkcjonalnego PG asfaltów według metody Superpave w zależności od stref klimatycznych w Polsce. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dobór rodzaju funkcjonalnego PG asfaltów według metody Superpave w zależności od stref klimatycznych w Polsce.

Abstrakt

Obecnie w Polsce, podobnie jak i w pozostałych krajach Unii Europejskiej, asfalty drogowe są badane i klasyfikowane głównie w oparciu o wynik oznaczenia penetracji w temperaturze 25ºC niezależnie od warunków klimatycznych, w jakich potem mają one pracować w nawierzchni drogowej. Pod koniec ubiegłego wieku w ramach amerykańskiego programu SHRP opracowano i wdrożono nowy system klasyfikacji asfaltów. Ideą wprowadzenia nowego systemu była potrzeba lepszego dostosowania metod badań oraz wymagań dla asfaltów drogowych do rzeczywistych warunków, w jakich pracują te asfalty w nawierzchniach drogowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 47 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Copyright (Author, Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych)

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Nawierzchnie Asfaltowe strony 4 - 10,
ISSN: 1734-1434
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Pszczoła M., Ryś D., Jaskuła P.: Dobór rodzaju funkcjonalnego PG asfaltów według metody Superpave w zależności od stref klimatycznych w Polsce.// Nawierzchnie Asfaltowe. -., nr. 2/(50) (2017), s.4-10
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 155 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi