Dobór urządzeń do zgrzewania oporowego punktowego z wykorzystaniem analizy skupień - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dobór urządzeń do zgrzewania oporowego punktowego z wykorzystaniem analizy skupień

Abstrakt

W pracy omówiono zagadnienie doboru urządzeń do zgrzewania oporowego punktowego, stwierdzając na podstawie przeglądu literatury, że nie istnieje obiektywna metoda wspomagająca decyzję zakupu takich zgrzewarek. Do rozwiązania problemu zaproponowano zastosowanie metod analizy skupień. Zgromadzono i opracowano dane diagnostyczne opisujące 35 zgrzewarek oporowych punktowych, a następnie przeprowadzono ich klasyfikacje metodami Warda i k-średnich. Na podstawie porównania wyników wykazano, że analiza skupień może być stosowana jako wstępna metoda wspomagania decyzji zakupu urządzeń do zgrzewania oporowego punktowego.

Cytowania

  • 0
    CrossRef
  • 0
    Web of Science
  • 0
    Scopus

Monika Kędziorska, Aleksandra Świerczyńska, Grzegorz Rogalski, Dariusz Fydrych. (2018). Dobór urządzeń do zgrzewania oporowego punktowego z wykorzystaniem analizy skupień, 90(5), 80-85. https://doi.org/10.26628/ps.v90i5.903

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Spawalnictwa nr 90, strony 80 - 85,
ISSN: 0033-2364
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Kędziorska M., Świerczyńska A., Rogalski G., Fydrych D.: Dobór urządzeń do zgrzewania oporowego punktowego z wykorzystaniem analizy skupień// Przegląd Spawalnictwa. -Vol. 90., nr. 5 (2018), s.80-85

wyświetlono 4 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi