Dobre praktyki kształtowania kapitału intelektualnego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dobre praktyki kształtowania kapitału intelektualnego

Abstrakt

Rozdział 3 książki 50+ kapitał intelektualny dotyczy prezentacji dobrych praktyk kształtowania kapitału intelektualnego na podstawie doświadczeń zebranych podczas prac nad projektem MAYDAY, realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Jednym z istotnych elementów budowy kapitału intelektualnego w organizacji jest kształcenie pracowników. W ramach projektu mayday opracowano system kształcenia ustawicznego spełniający realne potrzeby pracowników, menedżerów i pracodawców, który w czasie realizacji projektu był testowany. Przedstawiono opracowane procedury ewaluacji oraz ich praktyczne wykorzystanie do oceny szkoleń zarówno w warstwie merytorycznej jak i organizacyjnej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Kapitał intelektualny 50+ strony 55 - 96
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Szuwarzyński A., Zięba M., Ziarkowska E.: Dobre praktyki kształtowania kapitału intelektualnego// Kapitał intelektualny 50+/ ed. red. nauk. Andrzej Szuwarzyński ; [aut.: Krzysztof Leja et al.]. Gdańsk: Wydział Zarządzania i Ekonomii. Politechnika Gdańska, 2008, s.55-96
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 45 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi