Dochody gmin z tytułu opłat - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dochody gmin z tytułu opłat

Abstrakt

W artykule przedstawiono większość z opłat, których dochody zasilają budżety gmin. Opisano ich rolę w systemie dochodów jednostek stopnia podstawowego, przedstawiono podstawowe podziały, zawarto ogólną charakterystykę, jak i szczegółowy opis każdej z nich. W sumie analizie poddano 14 opłat zasilających budżety gmin.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU strony 272 - 280,
ISSN: 1899-3192
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Sekuła A.: Dochody gmin z tytułu opłat// PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU. -., (2010), s.272-280
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi