Dokładność metod obliczeniowych a skuteczność ochrony przeciwpowodziowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dokładność metod obliczeniowych a skuteczność ochrony przeciwpowodziowej

Abstrakt

Przedstawiono wyniki porównawczej analizy dokładności prognoz meteorologicz-nych i hydrologicznych. Wykazano, że dokładność i wyprzedzenie czasowe tych pierwszych jest na tyle niska, że nie mogą one odgrywać istotnej roli w och-ronie przed powodzią, która powinna bazować na prognozach hydrologicznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W: Powódź w Gdańsku 2001 strony 117 - 125
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi