Dokładność obliczania naprężeń, deformacji, częstości drgań i kąta odwinięcia pióra łopatki wolnonośnej w zależności od dyskretyzacji CSD - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dokładność obliczania naprężeń, deformacji, częstości drgań i kąta odwinięcia pióra łopatki wolnonośnej w zależności od dyskretyzacji CSD

Abstrakt

Celem niniejszej pracy jest analiza wpływu dyskretyzacji na dokładność obliczania pióra łopatki wolnonośnej wirnikowej. Zostaną przeanalizowane 4 przypadki dyskretyzacji o różnym zagęszczeniu zarówno w przekroju jak i po długości pióra łopatki. Obliczenia dynamiczne będą zawierały częstości i cztery pierwsze postacie drgań własnych, na których podstawie będzie wykreślony wykres rezonansowy. Z kolei obliczenia wytrzymałościowe kinetostatyczne przedstawią naprężenia i nową geometrię powstałą w wyniku rozkręcenia łopatki.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Współczesne technologie i konwersja energii strony 0 - 0
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Ziółkowski P.: Dokładność obliczania naprężeń, deformacji, częstości drgań i kąta odwinięcia pióra łopatki wolnonośnej w zależności od dyskretyzacji CSD// Współczesne technologie i konwersja energii/ ed. Praca zbiorowa pod red. J. Szantyra. Gdańsk: Wydział Mechaniczny PG, 2011, s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi