Dokładność skal ekwiwalentności a indyferencja stochastyczna - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dokładność skal ekwiwalentności a indyferencja stochastyczna

Abstrakt

W pracy dowodzimy twierdzenia, które wiąże założenie dokładności skal ekwiwalentności (ESE) z symetrycznym czynnikiem dominacji stochastycznej pierwszego rzędu. Dokładniej, niech X i Y będą rozkładami wydatków, odpowiednio, analizowanej grupy gospodarstw domowych i grupy gospodarstw odniesienia. Niech Z oznacza rozkład X skorygowany za pomocą pewnej skali ekwiwalentności. Jeśli spełnione jest założenie ESE, to Z jest stochastyczne indyferentne z X. /Jednakże indyferencja stochastyczna (SI) nie implikuje ESE. Oznacza to, że SI jest założeniem słabszym niż ESE. Proponujemy obliczać skale ekwiwalentności na podstawie kryterium SI, gdy ESE nie jest spełnione.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych nr XV, strony 145 - 158,
ISSN: 2082-792X
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Kot S.: Dokładność skal ekwiwalentności a indyferencja stochastyczna// Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych. -Vol. XV., nr. 3 (2014), s.145-158
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 34 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi