Doktryna urbanistyczna na nowe czasy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Doktryna urbanistyczna na nowe czasy

Abstrakt

W artykule zawarto rozważania na temat mozliwego kształtu i eleemntów współczesnej doktryny urbanistycznej. Omówiono w nim zarówno pojęcie terminu ''doktryna urbanistyczna'' jak i dylaty wiążące się z kształtowaniem elementów ją potencjalnie tworzących.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Lorens P.: Doktryna urbanistyczna na nowe czasy// Przegląd Urbanistyczny.. -Vol. R. 2, T. 1/2., (2010), s.15-17
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 42 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi