Dopasowanie charakterystyki dynamiki dźwięku do preferencji słuchowych użytkownika urządzeń mobilnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dopasowanie charakterystyki dynamiki dźwięku do preferencji słuchowych użytkownika urządzeń mobilnych

Abstrakt

W celu określenia preferowanej charakterystyki dynamiki generowanych dźwięków należy uzyskać informację, w jaki sposób użytkownik postrzega głośność dźwięków o różnym poziomie dźwięku. Poruszany problem należy rozpatrywać oddzielnie dla dwóch grup użytkowników – osób słyszących prawidłowo oraz osób z ubytkiem słuchu. W pierwszym przypadku należy zadbać o to, aby wyznaczona charakterystyka dynamiki właściwie przetwarzała dźwięki o poziomach ocenianych odpowiednio jako za ciche, komfortowe i za głośne. W przypadku drugiej grupy użytkowników należy wyznaczyć charakterystykę dynamiki, która pozwoli dopasować szeroką dynamikę odtwarzanych dźwięków do zawężonej dynamiki uszkodzonego słuchu. W obu przypadkach do oceny wrażenia głośności można wykorzystać odpowiednio dopasowany test skalowania głośności. W niniejszym referacie zaprezentowano metody określenia charakterystyki dynamiki dźwięku dla obu wymienionych grup użytkowników z wykorzystaniem zaproponowanej metody szybkiej oceny wrażenia głośności

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 1360 - 1364,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Suchomski P., Kostek B.: Dopasowanie charakterystyki dynamiki dźwięku do preferencji słuchowych użytkownika urządzeń mobilnych// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 8-9 (2015), s.1360-1364
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15199/59.2015.8-9.97
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi