Doped-TiO2 :a review - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Doped-TiO2 :a review

Abstrakt

Tlenek tytanu(IV) jest efektywnym fotokatalizatorem do oczyszczania wody i powietrza oraz w powierzchniach samoczyszczących. TiO2 wykazuje stosunkowo wysoką reaktywność i stabilność chemiczną pod wpływem promieniowania UV, którego energia jest większa od pasma wzbronionego (3,3 eV dla czystego anatazu). Opracowanie metody otrzymywania fotokatalizatora wykazującego wysoką reaktywność pod wpływem światła widzialnego pozwoli na wykorzystanie promieniowania słonecznego do prowadzenia reakcji fotochemicznych. TiO2 aktywowany światłem widzialnym może być przygotowany poprzez domieszkownaie metalami, przygotowanie zredukowanje formy TiO2, domieszkowanie niemetalami lub sensybilizację za pomocą barwników. W artykule przedstawiono przegląd metod otrzymywania TiO2 domieszkowanego metalami oraz niemetalami, uwzgledniając róznorodne domieszki oraz dostępne metody domieszkowania. Omówiono również mechanizm fotokatalizy heterogenicznej w obecności TiO2.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Recent Patents on Engineering nr 2, strony 157 - 164,
ISSN: 1872-2121
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Zaleska-Medynska A.: Doped-TiO2 :a review// Recent Patents on Engineering. -Vol. 2., iss. 3 (2008), s.157-164
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 55 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi