Doppler estimation method for moving target location - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Doppler estimation method for moving target location

Abstrakt

Artykuł opisuje nowy algorytm lokalizacji obiektów ruchomych bazujących na analizie odchyłek dopplerowskich sygnałów odebranych z sieci hydrofonów rozmieszczonych równomiernie w obserwowanym akwenie. Źródłem analizowanych sygnałów są fale ciągłe o niskim natężeniu odbite od obiektu ruchomego. W artykule została przedstawiona postać algorytmu oraz wyniki symulacji komputerowych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
HYDROACOUSTICS nr 13, strony 225 - 234,
ISSN: 1642-1817
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Salamon R., Marszal J.: Doppler estimation method for moving target location// HYDROACOUSTICS. -Vol. 13., (2010), s.225-234
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi