Dorobek i perspektywy rozwoju działalności edukacyjnej, naukowej i inżynierskiej w Politechnice Gdańskiej w zakresie budownictwa hydrotechnicznego i inżynierii środowiska - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dorobek i perspektywy rozwoju działalności edukacyjnej, naukowej i inżynierskiej w Politechnice Gdańskiej w zakresie budownictwa hydrotechnicznego i inżynierii środowiska

Abstrakt

Przedstawiono historię oraz zakres i dorobek działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej, naukowo-usługowej i organizacyjnej w zakresie budownictwa wodnego i morskiego oraz inżynierii środowiska nadmorskiego. Podano przykłady zaangażowania w bieżącej realizacji inwestycjiregionalnych w województwie pomorskim. Scharakteryzowano formy i zakres oferowanej współpracy z władzami samorządowymi miast i gmin głównie województwa pomorskiego w najbliższej przyszłości.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Zadroga B.: Dorobek i perspektywy rozwoju działalności edukacyjnej, naukowej i inżynierskiej w Politechnice Gdańskiej w zakresie budownictwa hydrotechnicznego i inżynierii środowiska// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 5 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi