Doskonalenie informacji o kosztach jednostek służby zdrowia w celu tworze- nia podstaw decyzyjnych. W: Wewnętrzne i zewnętrzne determinanty procesówdecyzyjnych w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. Monografia KatedryFinansów nr 1. Gdańsk: Kated. Finan. Wydz.Zarz. i Ekon. P. Gdań.**2003 s.31-38 bibliogr. 11 poz. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Doskonalenie informacji o kosztach jednostek służby zdrowia w celu tworze- nia podstaw decyzyjnych. W: Wewnętrzne i zewnętrzne determinanty procesówdecyzyjnych w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. Monografia KatedryFinansów nr 1. Gdańsk: Kated. Finan. Wydz.Zarz. i Ekon. P. Gdań.**2003 s.31-38 bibliogr. 11 poz.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi