Doskonalenie obsługi autonomicznej maszyn produkcyjnych przez operatorów na przykładzie firmy X - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Doskonalenie obsługi autonomicznej maszyn produkcyjnych przez operatorów na przykładzie firmy X

Abstrakt

Głównym tematem artykułu jest przedstawienie kluczowych propozycji w zakresie doskonalenia obsługi autonomicznej maszyn produkcyjnych przez operatorów na przykładzie producenta farb proszkowych przedsiębiorstwa X. Dzięki pełnemu zaangażowaniu operatorów w obsługę techniczną, będzie możliwe w przedsiębiorstwie X poprawienie w znaczący sposób niezawodności parku maszynowego co wpłynie na zredukowanie kosztów utrzymania ruchu. Wyniki badań zostaną przedstawione dyrekcji przedsiębiorstwa X celem ich wykorzystania w bieżącej pracy zespołów produkcyjnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji strony 233 - 241
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Drozd R.: Doskonalenie obsługi autonomicznej maszyn produkcyjnych przez operatorów na przykładzie firmy X // W : Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji/ ed. Ryszard Knosala Opole: Oficyna Wydawnicza PTZP Opole, 2015, s.233-241
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 81 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi