Doskonalenie operatywnej kontroli kosztów metodą budżetowania w jednostkach służby zdrowia. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Doskonalenie operatywnej kontroli kosztów metodą budżetowania w jednostkach służby zdrowia.

Abstrakt

Kluczowym wymiarem budżetowania działalności jednostek służby zdrowia jest obszar kosztów własnych. Celem uporządkowania bezpośredniej działalności jednostek ujmowanej w kosztach własnych obszar ten wymaga opracowania i stosowania sformalizowanych procedur oraz zaawansowanych narzędzi planowania finansowego. Opracowanie zawiera ocenę przydatności budżetowania w zarządzaniu jednostkami służby zdrowia, a w celu lepszego zrozumienia metody, umiejscawia ją w procesie zarządzania placówkami medycznymi.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Pieniądze i Więź strony 120 - 125,
ISSN: 1506-7513
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Barań W., Komorowski J.: Doskonalenie operatywnej kontroli kosztów metodą budżetowania w jednostkach służby zdrowia. // Pieniądze i Więź. -., nr. 3(20) Lato/Jesień (2003), s.120-125
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi