Doskonalenie procesu produkcji farb proszkowych z wykorzystaniem wskaźnika OEE - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Doskonalenie procesu produkcji farb proszkowych z wykorzystaniem wskaźnika OEE

Abstrakt

W rozdziale omówiono problem poprawnego obliczania wskaźnika OEE w procesie produkcyjnym w przedsiębiorstwie X. Przeprowadzenie mapowania strumienia wartości, wywiadów z pracownikami, wykonanie analiz z wykorzystaniem testów statystycznych danych archiwalnych oraz wartości parametrów technologicznych zmierzonych w trakcie pracy linii umożliwiły opracowanie nowej formuły wyznaczania OEE. To z kolei pozwoliło na dokładne określenie strat, zwłaszcza w zakresie produktywności wykorzystania parku maszynowego. Dzięki temu możliwe stało się opracowanie projektu udoskonaleń analizowanej linii produkcyjnej.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Zarządzanie procesami i projektami strony 101 - 112
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Drozd R., Kufel K.: Doskonalenie procesu produkcji farb proszkowych z wykorzystaniem wskaźnika OEE// W : Zarządzanie procesami i projektami/ ed. Marek Wirkus Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2015, s.101-112
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 90 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi