Doskonalenie procesu zarządzania zespołem w oparciu o zróżnicowanie typów MBTI - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Doskonalenie procesu zarządzania zespołem w oparciu o zróżnicowanie typów MBTI

Abstrakt

Artykuł dotyczy możliwości praktycznego wykorzystania koncepcji MBTI w procesie zarządzania zespołami. Zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych na osobach aktywnych zawodowo, które wzięły udział w analizie typów MBTI. Główna rekomendacja wynikająca z przeprowadzonych analiz dotyczy wykorzystania koncepcji MBTI do efektywnego zarządzania psychologicznym zróżnicowaniem zespołu.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka strony 33 - 42,
ISSN: 2084-6495
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Stankiewicz K., Birr K.: Doskonalenie procesu zarządzania zespołem w oparciu o zróżnicowanie typów MBTI// Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka. -., nr. 4 (2015), s.33-42
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi