Dostępność transportowa morskich portów jachtowych w województwie pomorskim - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dostępność transportowa morskich portów jachtowych w województwie pomorskim

Abstrakt

W ostatnich latach wiele środków finansowych zainwestowano (lub planuje się zainwestować) w rozwój nadmorskiej infrastruktury żeglarskiej. Jednocześnie obserwuje się wzrost liczby jachtów żaglowych i motorowych rezydujących i wizytujących polskie morskie porty jachtowe. Jednym z kluczowych czynników wpływających na atrakcyjność morskich portów jachtowych dla armatorów, żeglarzy i odwiedzających jest możliwość sprawnego dojazdu z głównych węzłów komunikacyjnych w regionie. W artykule podjęto problem dostępności transportowej morskich portów jachtowych z centrum województwa pomorskiego – Aglomeracji Trójmiejskiej. Celem badań była analiza dostępności czasowej wybranych 12 ważniejszych lokalizacji morskich portów jachtowych w województwie pomorskim w: Ustce, Łebie, Władysławowie, Helu, Jastarni, Pucku, Gdyni, Sopocie, Gdańsku, Górkach Zachodnich, Kątach Rybackich i Krynicy Morskiej. Rozpatrzono dostępność transportu drogowego oraz transportu publicznego w transporcie kolejowym, autobusowym i miejskim z kluczowych węzłów transportowych w województwie pomorskim.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Logistyka strony 5419 - 5426,
ISSN: 1231-5478
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Forkiewicz M.: Dostępność transportowa morskich portów jachtowych w województwie pomorskim// Logistyka. -., nr. 3 (2015), s.5419-5426
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 34 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi