Doświadczenia w badaniach terenowych powłok i wykładzin organicznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Doświadczenia w badaniach terenowych powłok i wykładzin organicznych

Abstrakt

Przedstawiono wnioski wynikające z pięcioletnich doświadczeń uzyskanych w badaniach metodą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej powłok i wykładzin organicznych. Przedstawione wyniki dotyczą przede wszystkim badań w warunkach terenowych wykładzin gumowych stosowanych do zabezpieczenia absorberów w instalacjach odsiarczania gazów spalinowych. W czasie wdrażania metody EIS w warunkach terenowych zoptymalizowano metodykę badawczą, system zasilania przyrządów pomiarowych oraz przedstawiono sposób oceny stanu wykładzin gumowych na podstawie pomiarów ich pojemności.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ochrona przed Korozją nr 45, strony 260 - 263,
ISSN: 0473-7733
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Darowicki K., Szczęsny R., Krakowiak S., Orlikowski J.: Doświadczenia w badaniach terenowych powłok i wykładzin organicznych// Ochrona przed Korozją. -Vol. 45., nr. Wyd. Spec. (2002), s.260-263
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 1 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi