Doświadczenia w badaniach terenowych powłok i wykładzin organicznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Doświadczenia w badaniach terenowych powłok i wykładzin organicznych

Abstrakt

Przedstawiono wnioski wynikające z pięcioletnich doświadczeń uzyskanych w badaniach metodą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej powłok i wykładzin organicznych. Przedstawione wyniki dotyczą przede wszystkim badań w warunkach terenowych wykładzin gumowych stosowanych do zabezpieczenia absorberów w instalacjach odsiarczania gazów spalinowych. W czasie wdrażania metody EIS w warunkach terenowych zoptymalizowano metodykę badawczą, system zasilania przyrządów pomiarowych oraz przedstawiono sposób oceny stanu wykładzin gumowych na podstawie pomiarów ich pojemności.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ochrona przed Korozją nr 45, strony 260 - 263,
ISSN: 0473-7733
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Darowicki K., Szczęsny R., Krakowiak S., Orlikowski J.: Doświadczenia w badaniach terenowych powłok i wykładzin organicznych// Ochrona przed Korozją. -Vol. 45., nr. Wyd. Spec. (2002), s.260-263
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi