Doświadczenia z wieloletniej eksploatacji systemów trzcinowych stabilizujących osady ściekowe - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Doświadczenia z wieloletniej eksploatacji systemów trzcinowych stabilizujących osady ściekowe

Abstrakt

Stabilizowanie osadów ściekowych w basenach trzcinowych stanowi nową alternatywę ich unieszkodliwiania.Osady ściekowe unieszkodliwianie w basenach trzcinowych ulegają stabilizacji, a otrzymywany produkt charakteryzuje się składem chemicznym zbliżonym do substancji humusowej, a więc możliwe jest rolnicze wykorzystanie. Badania przeprowadzono w dwóch systemach duńskich, zlokalizowanych w Vallo i Nakskov koło Kopenhagi, stabilizujących osady z konwencjonalnych oczyszczalni ścieków obsługujących 9 000 i 33 000 mieszkańców.Celem pracy było określenie parametrów potrzebnych do prawidłowej budowy i eksploatacji systemów trzcinowych. Sprawdzono również możliwości wykorzystania osadów ściekowych w rolnictwie ze względu na zawartość metali ciężkich oraz możliwość ich potencjalnego uwalniania do środowiska, przez określenie ich specjacji. Stwierdzono, że prawidłowa eksploatacja systemów trzcinowych wymaga określenia optymalnych dawek osadów: ich ilości oraz częstotliwości doprowadzania, w celu zapewnienia okresu spoczynku pomiędzy kolejnymi zalewami.Przeprowadzone badania wykazały, że średnie stężenia analizowanych metali ciężkich nie przekraczały wartości obowiązujących przy rolniczym wykorzystaniu. Dodatkowo analizowane metale ciężkie związane były przede wszystkim z najbardziej stabilną frakcją rezydualną.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Gospodarka Odpadami Komunalymi. - T. V. strony 89 - 99
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Kołecka K., Obarska-Pempkowiak H.: Doświadczenia z wieloletniej eksploatacji systemów trzcinowych stabilizujących osady ściekowe// Gospodarka Odpadami Komunalymi. - T. V./ ed. red. K. Szymański. - Komitet Chemi Analitycznej PAN. Koszalin: , 2009, s.89-99
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi