Dotychczasowe doświadczenia krajów strefy euro w zakresie wypełniania kryteriów zbieżności - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dotychczasowe doświadczenia krajów strefy euro w zakresie wypełniania kryteriów zbieżności

Abstrakt

Momeny członkostwa Polski w strefie euro jest uzależniony od determinacji w zakresie realizacji określonych założeń wynikających z pełnego uczestnictwa w UGW. W okresie przygotowawczym warto oprzeć się na doświadczeniach krajów Eurolandu, aby nie powielać popełnionych wcześniej błędów. Analizę tych doświadczeń warto przeprowadzić z punktu widzenia przygotowań tych państw do udziału w jednowalutowym obszarze oraz sytuacji, jaka zaistniała już po wprowadzeniu nowej, europejskiej waluty.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Zawadzki K.: Dotychczasowe doświadczenia krajów strefy euro w zakresie wypełniania kryteriów zbieżności // / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 5 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi