Dozymetria pasywna - dogodne narzędzie do badania zanieczyszczeń środowiska wodnego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dozymetria pasywna - dogodne narzędzie do badania zanieczyszczeń środowiska wodnego

Abstrakt

Dozymetry pasywne stanowią coraz powszechniej wykorzystywane narzędzie do pobierania próbek analitów ze środowiska wodnego. Pobieranie analitów przy użyciu próbników pasywnych następuje na drodze swobodnego transportu masy przez membranę do medium zatrzymującego na skutek różnicy potencjałów chemicznych związków w medium zatrzymującym i środowiskiem wodnym, w którym umieszczany jest próbnik. Próbniki umieszczane są w wodzie na określony okres czasu (np. 2 tygodnie, miesiąc). Po zakończeniu ekspozycji próbnik jest wyjmowany z wody i przystępuje się do określenia ilości analitów zatrzymanych w próbniku, co z kolej stanowi podstawę do obliczenia średniego ważonego w czasie stężenia analitu w badanym medium za okres ekspozycji próbnika.W artykule przedstawiono charakterystykę oraz omówiono obszar praktycznego zastosowania wybranych typów próbników pasywnych. Ponadto opisano kierunki rozwojowe dozymetrii pasywnej.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 29 - 36,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Łopuchin E., Namieśnik J.: Dozymetria pasywna - dogodne narzędzie do badania zanieczyszczeń środowiska wodnego// Analityka : nauka i praktyka. -., nr. nr 1 (2009), s.29-36
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 63 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi