Drewniane detale domów żuławskich - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Drewniane detale domów żuławskich

Abstrakt

Opracowanie powstało na marginesie warsztatów Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej i Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stanowi przegląd występujących na terenie Żuław detali budownictwa drewnianego. Obszar badań obejmował Wielkie Żuławy Malborskie w pasie pomiędzy trasą szybkiego ruchu z Trójmiasta do Warszawy a historyczną drogą do Królewca, tzw. Berlinką

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zachować podcień: zapisane w krajobrazie pamięci strony 129 - 136
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Koperska-Kośmicka M.: Drewniane detale domów żuławskich// Zachować podcień: zapisane w krajobrazie pamięci/ ed. eds. A.W.Brzezińska, J.Poczobut. Nadbałtyckie Centrum Kultury,Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu Gdańsk: Nadbałtyckie Centrum Kultury, Wydawnictwo Jasne, 2010, s.129-136
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi