Drewniane więźby dachowe żuławskich domów podcieniowych typu III – badania, stan zachowania, analiza - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Drewniane więźby dachowe żuławskich domów podcieniowych typu III – badania, stan zachowania, analiza

Abstrakt

Zabytkowe domy podcieniowe ujścia Delty Wisły były obiektem zainteresowań wielu badaczy, jednak ich prace koncentrowały się głównie na aspektach historyczno-architektonicznych. Nie ma publikacji skupiających się na szczegółach i dokładnych analizach ustrojów budowlanych dla tej grupy historycznych obiektów. Artykuł jest rezultatem badań terenowych, kwerendy archiwalnej i obliczeń wykonanych przez autora. W pracyprzeanalizowano konstrukcje więźb dachowych zachowanych domów podcieniowych typu III.Autor wykonał zestawienia elementów nośnych dachów, połączeń ciesielskich, kątów nachylenia krokwi, opisał także stan zachowania wiązarów dachowych.Praca zawiera również obliczenia średniej objętości materiału konstrukcyjnego wiązara więźby dachowej przypadającego na metr kwadratowy rzutu połaci dachowej.

Cytowania

 • 2

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 0

  Scopus

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Budownictwo i Architektura nr 18, strony 93 - 110,
ISSN: 1899-0665
Język:
polski
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Zybała T.: Drewniane więźby dachowe żuławskich domów podcieniowych typu III – badania, stan zachowania, analiza// Budownictwo i Architektura -Vol. 18,nr. 2 (2019), s.93-110
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.35784/bud-arch.564
Bibliografia: test
 1. Finansowanie Praca powstała w wyniku realizacji projektu badawczego o nr UMO- 2015/17/B/ST8/03260 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Literatura otwiera się w nowej karcie
 2. Kloeppel O., "Die bauerliche Haus-, Hof -und Siedlungsanlage im Weichsel-Nogat-Delta. Danzig 1924 otwiera się w nowej karcie
 3. Stankiewicz J., "Zabytki budownictwa i architektury na Żuławach". Rocznik Gdański, t. XV/XVI.Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 1956/1957
 4. Kotwica J., "Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym". Arkady, Warszawa 2011
 5. Heurich J., "Przewodnik dla cieśli". Skład główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa, Warszawa 1871
 6. Kopkowicz F., "Ciesielstwo polskie", Arkady, Warszawa 1958
 7. Michniewicz W., "Konstrukcje drewniane", Arkady, Warszawa 1958
 8. Mielczarek Z., "Budownictwo drewniane". Arkady, Warszawa 1994
 9. Neuhaus H., "Budownictwo drewniane". Polskie Wydawnictwo Techniczne, Rzeszów 2004
 10. Tajchman J., "Propozycja systematyki i uporządkowania terminologii ciesielskich konstrukcji dachowych występujących na terenie Polski od XIV do XX w.", Monument. Studia i Materiały Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków nr 2/2005
 11. Jasieńsko J., Nowak T., Karolak A., "Historyczne złącza ciesielskie". Wiadomości konserwatorskie nr 40, 2014
 12. Koperska-Kośmicka M., "Żuławskie domy podcieniowe. Przyczyny degradacji i problematyka konserwatorska zabytkowych struktur architektonicznych w środowisku kulturowym Delty Wisły". Rozprawa doktorska, Faculty of Architecure, Gdańsk University of Technology, 2012
 13. Zybała T., "Wpływ stanu zachowania materiału konstrukcyjnego na nośność zabytkowych drewnianych słupów, w żuławskich domach podcieniowych, z XVIII i XIX wieku". Budownictwo i Architektura vol. 16., nr. 3/2017. DOI: 10.24358/Bud-Arch_17_163_08 otwiera się w nowej karcie
 14. Zybała T., "Techniczne problemy konstrukcji ścian szkieletowych na przykładzie zabytkowego domu podcieniowego w Gdańsku Lipcach". Przestrzeń Ekonomia Społeczeństwo nr 11/I/2017
 15. Specht A., "Dom podcieniowy. Inwentaryzacja konserwatorska -przeskalowanie -skala 1:50". Gdańsk 1978 r., sygnatura [NID: P/02928]
 16. Szulc A., "Lipce. Dom Podcieniowy, Trakt św. Wojciecha nr 297". Inwentaryzacja. Gdańsk 1957, [sygn. NID:P/00085]
 17. Kożuch A., "Miłocin. Dom podcieniowy nr 2". Inwentaryzacja. Gdańsk, 1957 [sygn. NID: ZN/1826] otwiera się w nowej karcie
 18. Strumiłło I., "Lubieszewo. Dom mieszkalny nr 22". Inwentaryzacja.Gdańsk, 1957 [sygn. NID: ZN/2995] otwiera się w nowej karcie
 19. Stankiewicz K., "Żuławki. Dom podcieniowy nr 32 -33". Inwentaryzacja konserwatorska. Gdańsk 1980 [sygn. NID: P/02749] otwiera się w nowej karcie
 20. Niezabitowska E.D., "Metody i techniki badawcze w architekturze". Gliwice, 2014
 21. Rejestr zabytków województwa pomorskiego, źródło: http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/ Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawieniazabytkow-nieruchomych/, [Data pobrania: 05.01.2016r.]
 22. Karta biała -Bystrze Dom mieszkalny podcieniowy nr 5 i 7 [sygn. NID: 3713] otwiera się w nowej karcie
 23. Karta biała -Marynowy -dom podcieniowy nr 42 (42/44) [sygn. NID: 3850] otwiera się w nowej karcie
 24. Karta biała -Nowa Kościelnica -dom podcieniowy nr 50/51 [sygn. NID: 4146] otwiera się w nowej karcie
 25. Karta biała -Rybina Budynek mieszkalny-dom podcieniowy nr 12a [sygn. NID: 4524] otwiera się w nowej karcie
 26. Kapuściński A., "Drewniane więźby dachowe średniowiecznych kościołów Gdańska". Rozprawa doktorska, Faculty of Architecure, Gdańsk University of Technology, 2012
Źródła finansowania:
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 180 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi