Drgania i hałaśliwość silników asynchronicznych - weryfikacja nowych hipotez - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Drgania i hałaśliwość silników asynchronicznych - weryfikacja nowych hipotez

Abstrakt

Artykuł zawiera nowe spojrzenie na postaci drgań kadłuba i tarcz silników asynchronicznych wymuszanych siłami elektromagnetycznymi. Omówiono badania postaci drgań własnych i eksploatacyjnych kadłuba i tarcz łożyskowych. Poddano analizie związki przyczynowo-skutkowe postaci drgań tarcz łożyskowych z łożyskami tocznymi i ślizgowymi. Wykazano, że wibracyjne eksploatacyjne odkształcenia tarcz silników klatkowych małej i średniej mocy, w kierunku osiowym mogą być w znacznej mierze wynikiem sił elektromagnetycznych, a nie pracy łożysk oraz, że rola tarcz łożyskowych w emitowaniu hałasu przez silnik może być porównywalna z odkształceniami kadłuba.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Automatyka Elektryka Zakłócenia nr 5, strony 32 - 54,
ISSN: 2082-4149
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Karkosiński D.: Drgania i hałaśliwość silników asynchronicznych - weryfikacja nowych hipotez// Automatyka Elektryka Zakłócenia. -Vol. 5., nr. 3(17) (2014), s.32-54
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 101 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi