Drivetrain of a Wind Turbine - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Drivetrain of a Wind Turbine

Abstrakt

In a most commonly met design of a wind turbine the power is transmitted from the rotor to the generator through the system composed of the main shaft, friction connection, multiplying gearbox and a flexible coupling. The driving system comprises almost a complete set of the machine elements being described during machine design lectures and can serve as an interesting illustration of the lectures.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Machine Dynamics Research nr 39, strony 83 - 95,
ISSN: 2080-9948
Język:
angielski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Gawarkiewicz R., Wasilczuk F., Wasilczuk M.: Drivetrain of a Wind Turbine// Machine Dynamics Research. -Vol. 39., nr. 2 (2015), s.83-95
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi