Drukowanie trwałych elementów z żywic utwardzanych światłem lasera w technologii SLA - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Drukowanie trwałych elementów z żywic utwardzanych światłem lasera w technologii SLA

Abstrakt

Żywice stanowią ważny materiał służących do wytarzania określonych elementów technicznych w wielu obszarach współczesnego i nowoczesnego przemysłu. Niniejsze opracowanie poświęcono charakterystyce najstarszej z metod druku 3D na świecie – technologii stereolitografii. Omówiono zasadę działania i budowy modelu fizycznego, a także dokonano charakterystyki jej kluczowych czynników związanych z parametrami drukarki wraz z porównaniem jej różnych konfiguracji, generowaniem struktur podporowych oraz najczęściej występującymi defektami drukowanych części. Ponadto wskazano i scharakteryzowano główne grupy materiałów wykorzystywanych w procesie druku 3D oraz najważniejsze korzyści i ograniczenia w szerszym zastosowaniu technologii stereolitografii. Końcowa część opracowania stanowi podsumowanie, w którym zawarto wykaz praktycznych wskazówek umożliwiających wytwarzanie trwałych elementów żywicznych.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Materiały & Maszyny Technologiczne strony 42 - 44,
ISSN: 2719-2792
Język:
polski
Rok wydania:
2022
Opis bibliograficzny:
Zieliński D.: Drukowanie trwałych elementów z żywic utwardzanych światłem lasera w technologii SLA// Materiały & Maszyny Technologiczne -,iss. 1 (2022), s.42-44
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 48 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi