Dryout in annular flow - theoretical analysis - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dryout in annular flow - theoretical analysis

Abstrakt

W pracy zaprezentowano model kryzysu wrzenia w przepływie pierścieniowym, obowiązujący dla wysokich wartości stopnia suchości i stanowiący modyfikację wcześniejszej wersji modelu zaproponowanego przez Sedlera i Mikielewicza. Model ten uwzględnia bilans masy w filmie cieczowym i bilans masy dla kropel cieczy w rdzeniu przepływu oraz zawiera dodatkowy człon odpowiedzialny za odparowanie filmu na ściance kanału. Rozwiązanie układu równań wymaga znajomości prędkości porywania i osadzania kropel w przepływie - odpowiednie korelacje zaczerpnięto z prac Okawy. Wyniki przeprowadzonych obliczeń odniesiono do danych eksperymentalnych, uzyskując satysfakcjonującą zgodność.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Archives of Thermodynamics nr 30, strony 77 - 90,
ISSN: 1231-0956
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Mikielewicz D., Wajs J., Gliński M., Zrooga A.: Dryout in annular flow - theoretical analysis// Archives of Thermodynamics. -Vol. 30., nr. nr 2 (2009), s.77-90
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi