Dubbletten. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dubbletten.

Abstrakt

W pracy przedstawiono nowoczesne rozwiązanie oczyszczania ścieków bytowych z zastosowaniem toalet separujących DUBBLETTEN. Innowacyjność tej technologii dotyczy całości rezultatu, ponieważ w sposób alternatywny dla stosowanych rozwiązań zapewnia kompleksowe rozwiązanie problemów związanych z oczyszczaniem ścieków oraz zagospodarowaniem osadów. W tradycyjnych oczyszczalniach ścieków przede wszystkim oczyszcza się ścieki, natomiast wciąż pozostaje problem związany z przeróbką wytwarzanych osadów ściekowych. Powstające podczas oczyszczania produkty uboczne zwykle nie nadają się do przyrodniczego wykorzystania. W układzie biotoalety następuje bezodpływowa likwidacja ścieków i ich lokalne zagospodarowanie. Ponadto tego typu technologia całkowicie rozwiązuje problem gospodarki ściekowo-osadowej, zapewniając przy tym bezpieczne przyrodnicze wykorzystanie produktów finalnych jakim jest uryna i kompost.Proponowane rozwiązanie alternatywne jako jedyne dotychczas zapewnia zrównoważony rozwój, ponieważ jest bezpieczne pod każdym względem dla środowiska przyrodniczego i przynosi trwalsze efekty. Ponadto system ten przewyższa skutecznością, efektywnością kosztową i trwałością w porównaniu do tradycyjnych technologii stosowanych dotychczas w gospodarce ściekowo-osadowej.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Mrozowski B., Suligowski Z., Tuszyńska A.: Dubbletten.. Olsztyn: Warm.-Mazurski Zakł. Dosk. Zawodow., 2007.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 5 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi