Dworzec Katowice w świetle współczesnej doktryny ochrony zabytków i rozwoju przestrzennego śródmieścia Katowic. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dworzec Katowice w świetle współczesnej doktryny ochrony zabytków i rozwoju przestrzennego śródmieścia Katowic.

Abstrakt

W artykule opisano dworzec Katowice, otwarty w 1972 r. który stanowił jedną z najbardziej spektakularnych i docenianych ikon architektury modernistycznej Górnego Śląska. Został on zaprojektowany przez trzech wybitnych architektów: Wacława Kłyszewskiego, Jerzego Mokrzyńskiego i Eugeniusza Wierzbickiego (autorów m.in. warszawskiej siedziby Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej). Brutalistyczna architektura przetrwała do 2010 r. i została zastąpiona przez nie mniej spektakularną Galerię Katowicką, otwartą w 2012 r. W artykule omówiono problemy ochrony modernistycznej architektury w świetle ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury współczesnej na przykładzie dyskusji o ochronę dworca Katowice. Opisano również skutki przestrzenne zrealizowanego, najnowszego dworca katowickiego w kontekście przyjętych założeń konserwatorskich, architektonicznych i urbanistycznych. Inwestycja została również oceniona w świetle rozwoju śródmieścia współczesnych Katowic.

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 224 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Copyright (Muzeum w Rybniku i autorzy, Rybnik 2018)

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Węgiel, polityka, stal, ludzie. Studia z historii kolei na Śląsku strony 515 - 530
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Załuski D., Rzepnicka S.: Dworzec Katowice w świetle współczesnej doktryny ochrony zabytków i rozwoju przestrzennego śródmieścia Katowic.// Węgiel, polityka, stal, ludzie. Studia z dziejów kolei na Śląsku/ ed. Michał Kapias, Dawid Keller Rybnik: Muzeum w Rybniku, 2018, s.515-530
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 152 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi