Dwubiegowy silnik hydrauliczny satelitowy z kompensacją luzów. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dwubiegowy silnik hydrauliczny satelitowy z kompensacją luzów.

Abstrakt

Przedstawiono zarys prac prowadzonych w Katedrze Hydrauliki i Pneumatyki Po-litechniki Gdańskiej nad nową generacją hydraulicznych silników satelitowychtypu HS. Opisano sposoby realizacji napędu dwubiegowego na przykładzie sil-nika satelitowego typu HS. Zaprezentowano porównanie metody analitycznejoraz eksperymentalnej wyznaczania nierównomierności chłonności hydrauliczne-go silnika satelitowego w celu zweryfikowania własności eksploatacyjnychsilnika dwubiegowego.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi