Dydaktyczny zespół napędowy sterowany komputerowo - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dydaktyczny zespół napędowy sterowany komputerowo

Abstrakt

W artykule przedstawiono nowoczesny, sterowany komputerowo, laboratoryjny zespół przeznaczony do badań napędów z silnikami prądu stałego, asynchronicznymi oraz synchronicznymi z magnesami trwałymi. Opisano budowę układu oraz możliwości dedykowanego oprogramowania sterująco-rejestrującego. Pokazano wybrane wyniki rejestracji oraz wskazano na istotne cechy dydaktyczne stanowiska.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Pomiary Automatyka Robotyka strony 30 - 34,
ISSN: 1427-9126
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Judek S., Karwowski K., Prus M.: Dydaktyczny zespół napędowy sterowany komputerowo// Pomiary Automatyka Robotyka. -., nr. nr 10 (2006), s.30-34
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi