Dye-sensitized solar cells, in: Physics of Nanostructured Solar Cells - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dye-sensitized solar cells, in: Physics of Nanostructured Solar Cells

Abstrakt

Rozwój nanotechnologii otwiera coraz szersze horyzonty w dziedzinie zastosowania nowych materiałów w istniejących technologiach. Po tranzystorach także inne urządzenia wchodzą w erę nanotechnologii, w tym także te, dla których podstawowym materiałem są półprzewodniki i materiały organiczne. Ogniwa słoneczne nie są w tym zakresie wyjątkiem. W książce przedstawiono różne rodzaje ogniwa fotowoltaicznych i związane z ich eksploatacją technologie: od podstaw termodynamicznych aż do koncentratorów, uwzględniając zarówno technologie wdrożone, jak i te, będące w fazie badań laboratoryjnych, wśród których znajdują się ogniwa Graetzela (DSSC).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Physics of Nanostructured Solar Cells strony 299 - 325
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Klugmann-Radziemska E.: Dye-sensitized solar cells, in: Physics of Nanostructured Solar Cells// Physics of Nanostructured Solar Cells/ ed. ed. V. Badescu, M. Paulescu. New York: Nova Science Publishers, 2010, s.299-325
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 36 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi