Dylematy antropologii w świecie reklamy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dylematy antropologii w świecie reklamy

Abstrakt

Artykuł poszukuje takich koncepcji antropologii filozoficznych, które pozwalają na adekwatny opis fenomenu reklamy. Ujmuje to zjawisko od strony poglądów Heideggera, szkoły frankfurckiej i antropologii Marqurdta. Poglądy te nie pozwalają jednak na jednoznaczną charakterystykę cywilizacji wspólczesnej i charakteryzującego ją fenomenu reklamy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zarządzanie - etyka - człowiek : odpowiedzialność i humanizacja w procesach gospodarowania i zarządzania strony 107 - 116
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Lisak A.: Dylematy antropologii w świecie reklamy// Zarządzanie - etyka - człowiek : odpowiedzialność i humanizacja w procesach gospodarowania i zarządzania/ ed. red. nauk. Janina Kubka ; Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii. Gdańsk: Zakład Nauk Filoficznych. WZiE PG, 2006, s.107-116
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi