Dylematy polskiej polityki kursowej w dobie globalizacji. W: Wewnętrzne i zewnętrzne determinanty procesów decyzyjnych w zarządzaniu finansami przed-siębiorstw. Monografia Katedry Finansów nr 1. Gdańsk: Kated. Finan. Wydz.Zarz. i Ekon. P. Gdań.**2003 s. 107-118, 1 rys. 3 tab. bibliogr. 21 poz. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dylematy polskiej polityki kursowej w dobie globalizacji. W: Wewnętrzne i zewnętrzne determinanty procesów decyzyjnych w zarządzaniu finansami przed-siębiorstw. Monografia Katedry Finansów nr 1. Gdańsk: Kated. Finan. Wydz.Zarz. i Ekon. P. Gdań.**2003 s. 107-118, 1 rys. 3 tab. bibliogr. 21 poz.

Abstrakt

Artykuł prezentuje kwestię doboru odpowiedniej polityki kursowej w dobie globalizacji. Jest w nim również dokonana analiza możliwych rozwiazań kur- sowych w Polsce na drodze do Unii Gospodarczej i Walutowej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 5 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi