Dynamic characteristics of interaperitoneal perfusion. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dynamic characteristics of interaperitoneal perfusion.

Abstrakt

Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych perfuzyjnego przepływu przez model jamy brzusznej człowieka. Szczególną uwagę zwrócono na techniczne aspekty modelu oraz wyników badań. Omówiono technikę pomiarową oraz przeanalizowano rezultaty pod kątem teorii przepływów przez zbiorniki i reaktory.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Acta of Bioengineering and Biomechanics nr 5, strony 63 - 75,
ISSN: 1509-409X
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Sawicki J., Sawicki S., Wydra D., Ciach K., Emerich J.: Dynamic characteristics of interaperitoneal perfusion. // Acta of Bioengineering and Biomechanics. -Vol. 5., nr. 2 (2003), s.63-75
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 37 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi