Dynamic current-voltage characteristics of dielectrics with extremely low heat conductivity - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dynamic current-voltage characteristics of dielectrics with extremely low heat conductivity

Abstrakt

Zaprezentowano teoretyczny opis metody dynamicznych charakterystyk prądowo-napięciowych w przypadku znacznego gradientu temperatury w ciałach stałych o przewodności jonowej. Otrzymano rozwiązania równania transportu oraz równania charakterystyk, odnoszące się do ruchu cienkiej warstwy nośników ostałej grubości oraz warstwy rozszerzającej się. Podano także przybliżone wyrażenia opisujące czas przelotu nośników. Wyniki zweryfikowano przy pomocy obliczeń numerycznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Visnyk Lviv Univ. s.Physics strony 169 - 181,
ISSN: 1024-588X
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Tomaszewicz W., Grygiel P., Sodolski H.: Dynamic current-voltage characteristics of dielectrics with extremely low heat conductivity// Visnyk Lviv Univ. s.Physics. -., nr. 35 (2003), s.169-181
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi