Dynamic electrochemical impedance spectroscopy measurements of passive layer cracking under static tensile stresses. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dynamic electrochemical impedance spectroscopy measurements of passive layer cracking under static tensile stresses.

Abstrakt

Dynamiczna Elektrochemiczna Spektroskopia Impedancyjna umożliwia badanie podatności i odporności korozyjnej różnych materiałów konstrukcyjnych, a w szczególności określenie właściwości elektrochemicznych warstw pasywnych występujących na ich powierzchni. W wielu przypadkach pęknięcie warstwy pasywnej pod wpływem działania naprężeń rozciągających prowadzi do korozji naprężeniowej. Z tego względu badania pękania warstw pasywnych austenitycznych stali wysokostopowych w warunkach obciążeń mechanicznych ułatwiają dogłębne zrozumienie mechanizmu korozji naprężeniowej.Praca ta zawiera wyniki dynamicznych badań impedancyjnych uzyskane dla procesu pękania warstwy pasywnej na stali 304L w środowisku chlorków.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Darowicki K., Orlikowski J., Arutunow A.: Dynamic electrochemical impedance spectroscopy measurements of passive layer cracking under static tensile stresses.// . -., (2004), s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 63 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi