Dynamic load balancing with data partitioning for efficient paralel compu-ting.**2003, 227 s. 214 rys. 9 tab. bibliogr. 160 poz. maszyn. Rozprawa doktorska /14.01.2003/ Wydz. ETI Promotor: prof. dr hab. inż. H. Krawczyk. Dynamiczne równoważenie obciążenia z podziałem danych dla efektywnego prze-twarzania równoległego. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dynamic load balancing with data partitioning for efficient paralel compu-ting.**2003, 227 s. 214 rys. 9 tab. bibliogr. 160 poz. maszyn. Rozprawa doktorska /14.01.2003/ Wydz. ETI Promotor: prof. dr hab. inż. H. Krawczyk. Dynamiczne równoważenie obciążenia z podziałem danych dla efektywnego prze-twarzania równoległego.

Abstrakt

...

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi