Dynamic range comparison of voltage-mode and current-mode state-space Gm-Cbiquad filters in reciprocal structures - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dynamic range comparison of voltage-mode and current-mode state-space Gm-Cbiquad filters in reciprocal structures

Abstrakt

W pracy dokonano porównania zakresu dynamicznego bikwadratowych filtrówGm-C zmiennych stanu, których struktury układowe oparte są na zasadzie tran-sformacji układu dołączonego. Przeprowadzono rozważania teoretyczne w wynikuktórych określono ogóne formuły zakresu dynamicznego dla klasy filtrów Gm-Ctrybu napięciowego i prądowego. Weryfikacja rezultatów teoretycznych byłazrealizowana za pomocą symulatora SPICE.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS I-REGULAR PAPERS nr 50, strony 1245 - 1255,
ISSN: 1549-8328
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Kozieł S., Szczepański S.: Dynamic range comparison of voltage-mode and current-mode state-space Gm-Cbiquad filters in reciprocal structures// IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS I-REGULAR PAPERS. -Vol. 50., nr. 10 (2003), s.1245-1255
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 4 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi