Dynamics based on six-field theory of shells in the context of energy-conserving scheme - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dynamics based on six-field theory of shells in the context of energy-conserving scheme

Abstrakt

Praca dotyczy zaproponowanego algorytmu zachowującego energię w całkowaniu równań ruchu powłok sprężystych sformułowanych w ramach teorii sześcioparametrowej. Zawiera podstawowe założenia konieczne do formułowania schematów i podstawowe testy numeryczne. Aproksymacja przestrzenna zagadnienia oparta jest o Metodę Elementów Skończonych zaś aproksymacja w czasie wykorzystuje regułę punktu środkowego. Przykłady analizy dynamicznej konstrukcji powłokowych prezentują możliwości stosowania schematu do obliczeń powłoki gładkich jak i nieregularnych struktur wielogałęziowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Chróścielewski J., Lubowiecka I., Witkowski W.: Dynamics based on six-field theory of shells in the context of energy-conserving scheme// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi