Dynamics of flexible multibody systems : Rigid finite element method. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dynamics of flexible multibody systems : Rigid finite element method.

Abstrakt

W książce przedstawiono zagadnienie przekształceń jednorodnych, z punktu widzenia opisu dynamiki układów wielomasowych, złożonych z brył sztywnych. Omówiono metodę sztywnych elementów skończonych, w której model składa się z brył sztywnych połączonych elementami sprężystymi i tłumiącymi, a także jej wersję zmodyfikowaną. W modelu uwzględnia się duże przemieszczenia brył. Przedstawiono obliczenia dla belki wspornikowej oraz omówiono metody całkowania równań ruchu, zarówno dla zagadnień liniowych, jaki nieliniowych. Przeprowadzono weryfikację metody przez porównanie z wynikami uzyskanymi innymi metodami oraz na podstawie własnych badań doświadczalnych. Podano przykłady zastosowań w analizie dynamicznej: dźwigu pływającego, teleskopowego rapiera, dźwigu w postaci A-ramy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska/podręcznik w języku o zasięgu międzynarodowym
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Wittbrodt E., Wojciech S., Wojciech S.: Dynamics of flexible multibody systems : Rigid finite element method.. Berlin ; Heidelberg ; New York: Springer Verl., 2006. ISBN 10 3-540-3235-1 ; 13 978-3-540-32351-8
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 40 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi