Dynamika Układów o Zmiennej w Czasie Konfiguracji z Zastosowaniem Metody Sztywnych Elementów Skończonych i Technik Dynamiki Układów Wieloczłonowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dynamika Układów o Zmiennej w Czasie Konfiguracji z Zastosowaniem Metody Sztywnych Elementów Skończonych i Technik Dynamiki Układów Wieloczłonowych

Abstrakt

W pracy zaprezentowano wybrane wyniki badań i obliczeń przeprowadzonych przy wykorzystaniu metody hybrydowej polegającej na połączeniu istotnych elementów metody sztywnych elementów skończonych oraz metod dynamiki układów wieloczłonowych (wielomasowych). Powstające w ten sposób narzędzie pozwala uniknąć wielu niedogodności numerycznych wynikających z obecności bardzo dużych wartości obecnych w macierzy sztywności i konieczności wyznaczania pomijalnie małych deformacji w specyficznych kierunkach przemieszczeń pomiędzy elementami skończonymi. Praca potwierdza nieustająca przydatność metody sztywnych elementów skończonych do modelowania dynamiki układów odkształcalnych zwłaszcza tych podlegających dużym przemieszczeniom i charakteryzujących się dużą zmiennością prędkości.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Od Metody Elementów Skończonych do Mechatroniki strony 61 - 80
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Lipiński K.: Dynamika Układów o Zmiennej w Czasie Konfiguracji z Zastosowaniem Metody Sztywnych Elementów Skończonych i Technik Dynamiki Układów Wieloczłonowych// Od metody elementów skończonych do mechatroniki/ ed. Krzysztof J. Kaliński i Krzysztof Lipiński Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2017, s.61-80
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 60 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi