Dynamika wód podziemnych w rejonach nadmorskich - wybrane przykłady zastosowania analizy numerycznej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dynamika wód podziemnych w rejonach nadmorskich - wybrane przykłady zastosowania analizy numerycznej

Abstrakt

Analiza zmian zasobów wód słodkich na skutek intruzji zasolonych wód morskich wnikających do pierwszego poziomu wodonośnego obszaru ujęcia Lipce. Wpływ przekopu przez Mierzeję Wiślaną na zmiany zasobów wód słodkich.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 185 - 190,
ISSN: 0867-4299
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Szymkiewicz R., Burzyński K., Szpakowski W.: Dynamika wód podziemnych w rejonach nadmorskich - wybrane przykłady zastosowania analizy numerycznej// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. nr 3 (2005), s.185-190
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi