Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące polityki energetycznej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące polityki energetycznej

Abstrakt

W artykule omówiono politykę energetyczną w Unii Europejskiej w oparciu o dokumenty Rady UE i Komisji Europejskiej, jak np. Zielona Księga, dotycząca strategii bezpiecznego zaopatrzenia w energię oraz Biała Księga, dotycząca źródeł energii odnawialnej. Przedstawiono ważniejsze dyrektywy, wydawane przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej, dotyczące polityki energetycznej UE oraz źródeł energii odnawialnej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Ogrzewanie i wentylacja w przemyśle i rolnictwie = Heating and ventilation in industry and agriculture strony 92 - 109
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Wichowski R.: Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące polityki energetycznej// Ogrzewanie i wentylacja w przemyśle i rolnictwie = Heating and ventilation in industry and agriculture/ ed. pr. zbior. pod red. Kazimierza Żarskiego. Tuchola: Wydaw. Wyższ. Szk. Zarz. Środow., 2006, s.92-109
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi