Dyrektywy WE - nowe elementy w praktyce inżynierskiej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dyrektywy WE - nowe elementy w praktyce inżynierskiej

Abstrakt

Przedstawiono Nowe Podejście oraz Globalne podejście Unii Europejskiej do bezpieczeństwa budowy i eksploatacji maszyn. Sposób edycji Deklaracji zgodności z dyrektywami oraz zagadnienie odpowiedzialności przedstawiono na przykładach.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Czasopismo Techniczne nr R. 103, strony 177 - 184,
ISSN: 0011-4561
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kościelny R.: Dyrektywy WE - nowe elementy w praktyce inżynierskiej// Czasopismo Techniczne. -Vol. R. 103., nr. z. 1-M (2006), s.177-184
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi