Dyspersyjność reaktora jako czynnik projektowy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dyspersyjność reaktora jako czynnik projektowy

Abstrakt

Charakterystyka pojęcia dyspersyjności oraz opis analityczny dyspersyjności układu. Dyspersyjność reaktora jako istotny czynnik w projektowaniu obiektów przepływowych. Przykłady uwzględnienia dyspersyjności dla osadnika wysokosprawnego oraz dla szybowej oczyszczalni ścieków.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 135 - 139,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Sawicki J., Gronowska M.: Dyspersyjność reaktora jako czynnik projektowy// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. nr 2 (2010), s.135-139
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi