Dystorsyjna postać niestateczności osiowo ściskanych kształtowników giętych z usztywnionymi stopkami - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dystorsyjna postać niestateczności osiowo ściskanych kształtowników giętych z usztywnionymi stopkami

Abstrakt

W powyższym artykule przedstawiono przegląd form utraty stateczności kształtowników zimnogiętych o przekroju otwartym z zagięciami. Szczególną uwagę poświęcono dystorsyjnej postaci wyboczeniowej. Za pomocą krzywej wyboczeniowej zobrazowano, w jakim przedziale półfal wyboczeniowych występuje ta postać. Zwrócono uwagę na możliwość wystąpienia niekorzystnego zjawiska, w którym naprężenia krytyczne dla niestateczności dystorsyjnej przyjmują wartości niższe niż dla wyboczenia miejscowego. Zaprezentowano możliwe formy utraty stateczności dla niestateczności dystorsyjnej. Podano ogólne zasady przyjmowania charakterystyki przekroju ze względu na maksymalne naprężenia krytyczne dla tej postaci dla przekroju ceowego. Podano analityczne metody wyznaczania naprężeń krytycznych niestateczności dystorsyjnej.Analizowana postać wyboczeniowa zależna jest od szeregu czynników. Przedstawione metody wyznaczania naprężeń krytycznych mogą służyć do wyznaczania tych naprężeń dla przekrojów stosowanych obecnie w konstrukcjach. W przypadku nietypowej geometrii zaleca się przeprowadzenie analizy za pomocą MES. Normowa metoda wyznaczania naprężeń krytycznych daje w pewnych przypadkach zawyżone wartości naprężeń, w związku z czym zaleca się niezależne sprawdzenie wartości naprężenia krytycznego wg jednej z podanych metod ze wskazaniem na metodę Schafera.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Szymczak C., Werochowski W.: Dystorsyjna postać niestateczności osiowo ściskanych kształtowników giętych z usztywnionymi stopkami// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 90 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi