Dywersyfikacja transmisji w łączu w dół przez interfejs radiowy TEDS systemu TETRA - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dywersyfikacja transmisji w łączu w dół przez interfejs radiowy TEDS systemu TETRA

Abstrakt

W pracy przedstawiono udoskonalone rozwiązanie interfejsu radiowego TEDS w łączu w dół, polegające na przystosowaniu go do nadawania dwuantenowego. Z przeprowadzonych badań symulacyjnych wynika,iż rozwiązanie to przynosi znaczne korzyści w jakości odbioru, które wyrażają się zmniejszonym stosunkiem sygnału do szumu o 5-8 dB, w porównaniu z nadawaniem jednoantenowym

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 673 - 676,
ISSN: 1230-3496
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Możdżonek S.: Dywersyfikacja transmisji w łączu w dół przez interfejs radiowy TEDS systemu TETRA// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. nr 6 (2010), s.673-676
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi